Uputa

Ovaj upitnik sastoji se od 80 tvrdnji kojima se mjere sljedeće osobine ličnosti: apstraktnost, dominantnost, ekstraverziju, motivaciju za uspjehom, otvorenost, perfekcionizam, podložnost stresu, savjesnost, ugodnost i želju za učenjem. Rezultati mogu ukazivati na ono što Vas čini jedinstvenom osobom s obzirom na to kako razmišljate, osjećate i pristupate drugim osobama.

U ovom upitniku nema točnih i netočnih odgovora, te je on anoniman. Stoga, opišite sebe iskreno i izrazite svoje mišljenje što točnije možete.

Za svaku od navedenih tvrdnji procijenite u kojoj mjeri se odnosi na Vas:

Ispunjavanje upitnika traje oko 20 minuta.

Želite li prekinuti ispunjavanje upitnika i odbaciti sve odgovore?