Upitnik za samoprocjenu osobina ličnosti povezanih s poslom namijenjen je određivanju obilježja pojedinca koja su važna za prilagođenost na različitim radnim mjestima i u raznim poslovnim situacijama. Ovaj upitnik služi prvenstveno Vama, kako biste se bolje upoznali s vlastitim osobinama i prepoznali zaposlenje koje Vam najviše odgovara, a koje je u skladu Vašim osobinama.

Upitnik predstavlja alat za samoprocjenu osobnosti, a dobiveni rezultati daju približnu procjenu Vaših osobina ličnosti. Rezultati mogu ukazivati na ono što Vas čini jedinstvenom osobom s obzirom na to kako razmišljate, osjećate i pristupate drugim osobama.

Ispunjavanje upitnika traje oko 20 minuta. U ovom upitniku nema točnih i netočnih odgovora, te je on anoniman. Stoga, opišite sebe iskreno i izrazite svoje mišljenje što točnije možete. Za svaku od navedenih tvrdnji procijenite u kojoj mjeri se odnosi na Vas.

Napomena: Ovaj je upitnik vlasništvo Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, a razvijen je u sklopu projekta „Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška“, financiranog sredstvima Europske Unije.

Želite li prekinuti ispunjavanje upitnika i odbaciti sve odgovore?